Notater


Match 1 til 50 fra 761

      1 2 3 4 5 ... 16» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 Christen Christensen Smidemand nævnes som boelsmand på boel nr 10 i Elstrup 1694-1740. 1694 nævnes han her ifølge en fortegnelse over stolestaderne i Egen kirke. Han har det samme mandstade som boelet har haft indtil den nyeste tid. 1713 havde unge Christen Christensen 1 hest af oberst Schiftedeckers kyrasserer i indkvartering, 1732 indgik Christen Christensen Smidemand tilligemed flere andre mænd i Elstrup et andragende til Etatsråd og amtmand Holger Scheel (Ng 001565)om at få egetømmer udvist og stemp- let i deres skov til hjælp til bygning og reperation af deres huse, der var i en brystfældig stand. Han kaldes Smidemand til forskel fra flere andre mænd med samme navn til samme tid i byen. Han blev gift med Birthe.
 
SMID, Christen Christensen (I774)
 
2 DATE 03 OCT 1818
TYPE 2
 
Familie: Anders Jensen PORT / Kirsten CHRISTENSDATTER (F72)
 
3 DATE 1763
TYPE 2
 
Familie: Niels Pedersen KOLD / Maren CHRISTENSDATTER (F54)
 
4 DATE 1770
TYPE 2
 
Familie: Niels HANSEN / Anne Pedersdatter KOCK (F53)
 
5 DATE 1799
TYPE 2
 
Familie: Christen Skouboe CHRISTENSEN / Maren JENSDATTER (F73)
 
6 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Carl Johan GERLACH / Nulevende (F30)
 
7 DATE 22 AUG 1766
TYPE 2
 
Familie: Niels JØRGENSEN / Kirsten HOLGERSEN (F43)
 
8 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Nulevende / Nulevende (F94)
 
9 DATE 27 NOV 1740
TYPE 2
 
Familie: Niels JØRGENSEN / Sophie Pedersdatter KOLD (F42)
 
10 DATE 29 OCT 1975
TYPE 4
 
Familie: Svend Martin GUSTAVSEN / Else Margrethe Hansen REX (F12)
 
11 Niels Nielsen - Jensines far - blev født den 3. august 1838 på gården Nørre Strengsholt i Albæk sogn i Vendsyssel. Nørre Strengsholt var en fæstegård, og Niels Nielsen var den yngste i børneflokken. Normalt ville den ældste overtage fæstegården, så Niels Nielsen havde udsigt til et liv som tjenestekarl. Måske kunne han blive gift og bo som indsidder (til leje) i et rum på en gård. Sådan kom det ikke til at gå. Han blev gårdejer, en holden mand og en foretagsom og respekteret mand.

Nørre Strengsholt
Nørre Strengsholt var fæstegård under godset Voergård, og blev i flere hundrede år drevet af den samme slægt - Niels Nielsens forfædre.
Niels Nielsens forældre - Niels Hansen og Ane Marie Pedersdatter - fik seks børn. To af dem døde som ganske små, bl.a. en søn, som fik navnet Niels Nielsen, men som døde ti måneder gammel i 1836. Det var skik at ære en afdød ved at give det næste barn samme navn, så da "vores" Niels blev døbt den 5. august 1838, fik han den afdøde brors navn. På samme måde var der to piger med navnet Maren i søskenderækken. Den første af dem var død kun 12 dage gammel.
1845, da Niels Nielsen var syv år, døde faderen af "brystsygdom". Dengang skulle den efterladte ægtefælle straks skifte med arvingerne, men man kunne søge om kongelig tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Det fik moderen lov til, så hun kunne sidde i uskiftet bo med de fire børn, som var i alderen fra 7 til 18 år. Moderen fortsatte fæstet paa gaarden indtil 1854, da Nørre Strengsholt blev overtaget af Niels Nielsens ældste bror Hans.
I april 1853 blev Niels Nielsen konfirmeret. Ved konfirmationen skulle præsten give karakterer for kundskab og opførsel. Niels Nielsen fik karaktererne g og mg, hvilket med andre ord kan betyde "ikke særlig kvik, men opfører sig pænt".

I tjeneste hos Ole Axelsen
Efter konfirmationen er han nok blevet hjemme og har arbejdet på gården, så længe moderen havde fæstet, men da broderen overtog gården, er Niels Nielsen kommet ud at tjene. I 1855 - som 16-årig - var han i tjeneste hos gårdfæster Ole Axelsen på Skræddergården i Lyngså. Han var Niels Nielsens onkel ved, at han var gift med en søster til Niels Nielsens far. Ole Axelsen var 64 år, hans kone 63, så vi må tro, at deres 28-årige ældste søn Hans Olesen havde overtaget en stor del af driften. Niels Nielsen skulle senere få meget mere at gøre med Ole Axelsen, Hans Olesen og Skræddergården. På gården var - ud over Niels Nielsen - to tjenestefolk, en pige på 20 år og en dreng på 11. Endelig boede på gården den 81-årige Karen Iversdatter. Hun var på almisse, kunne altså ikke klare sig selv, men boede på skift på sognets gårde.
1860 tjente Niels Nielsen på gården Kringelhede i den vestlige del af Albæk sogn. Kringelhede var en stor gård, som blev drevet af en forpagter, som var enkemand og havde fire børn, husbestyrerinde, husjomfru, logerende og 18-20 tjenestefolk, deriblandt altså Niels Nielsen

Niels Nielsen var med ved Dybbøl
Niels Nielsen mødte som rekrut i Fredericia, formentlig ved en udstationeret afdeling af 2. Artilleriregiment den 10. maj 1861. Vi ved ikke, om han har været hjemsendt, på et tidspunkt, men vi ved, at han blev indrulleret i 6. Fæstningskompagni, som blev oprettet den 11. januar 1864, da det trak op til krig mellem Danmark og Preusen om Slesvig og Holsten. Kompagniet var sammensat af folk fra mange forskellige enheder og talte midt i februar 1864 33 officerer og befalingsmænd og godt 250 menige, herunder Niels Nielsen. Alle - både befalingsmænd og menige - var uddannede artillerister fra mange forskellige enheder. Krigen blev erklæret den 31. januar 1864. Allerede den 1. februar gik de preusierne og østrigerne over Ejderen med en styrke på 57.000 soldater. Deres vigtigste opgave var at indtage Danevirke. I planen indgik et angreb på den fremskudte skansestilling ved Mysunde og dermed sikre overgangen over Slien for at omslutte den danske hær på Danevirke i en knibtangsmanøvre. Ved Mysunde stod 6. Fæstningskompagni, som Niels Nielsen var en del af. Under angrebet på Mysunde kom en undertallig danske styrke under voldsom beskydning af en preussisk styrke på 10.000 mand og 66 kanoner, men angrebet blev afvist af den danske styrke på 2.500 mand og kun 20 kanoner. Hovedårsagen til at det preussiske angreb mislykkedes var, at der lå en tæt tåge over området, som gjorde det umuligt for angriberne at orientere sig. Natten mellem den 4. og 5. februar 1864 rømmede den danske hær Dannevirke og begav sig på march mod Flensborg. Også soldaterne fra den øvrige del af den lange forsvarskæde omkring Dannevirke søgte mod Flensborg. Det var nat og op mod 10 graders frost. Efter en udmattende march blev nogle af tropperne fra Flensborg sejlet til Dybbøl, herunder 6. Fæstningskompagni.

Hans Olesen og Maren Andersdatter
I 1870 var den nu 31-årige Niels Nielsen tilbage som tjenestekarl på Skræddergård. I de forløbne år havde sønnen Hans Olesen som den ældste overtaget gården, hvor Ole Axelsen nu boede som aftægtsmand. Det ser også ud til, at gården i de mellemliggende år var købt fri af fæstet, det vil sige at Ole Axelsen eller Hans Olesen havde betalt godsejeren for at få gården til selveje.
I 1870 havde Hans Olesen været gift med Maren Andersdatter i 12-13 år, og de havde fået fem børn, hvoraf de to var døde som spæde. I 1870 fik de tvillinger, men begge de to drengebørn døde få timer efter fødslen. Ikke længe efter blev Maren Andersdatter igen gravid, men mens hun var i 7. måned indtraf katastrofen: Hans Olesen døde den 1. marts 1871, 42 år gammel, far til tre mindreårige børn og med et barn i vente. Vi ved ikke, hvad Hans Olesen døde af.
To måneder efter Hans Olesens død fødte Maren Andersdatter hans sidste barn, som naturligvis blev døbt Hans efter faderen. Maren Andersdatter fik altså sammen med Hans Olesen otte børn, hvoraf fire overlevede.
Det var næsten umuligt som enlig mor eller far at drive en gård og opfostre en børneflok. Maren Andersdatter måtte derfor hurtigst muligt finde én at dele arbejdet, ansvaret - og livet - med.

Niels Nielsen og Maren Andersdatter
Den 23. november samme år (1871) blev Niels Nielsen og Maren Andersdatter gift i Albæk Kirke. Niels Nielsen avancerede i ægteskabet fra at være karl på gården til ejer af ​​Skræddergård. Niels Nielsen og Maren Andersdatter fik sammen 3 børn.
I 1877 døde Maren Andersdatter, kun 42 år gammel. Nu stod Niels Nielsen alene tilbage med 6 mindreårige børn, 3 af Maren Andersdatters ægteskab med Hans Olesen og 3 fra eget ægteskab med Maren Andersdatter.

Niels Nielsen og Else Marie Christensen
Niels Nielsen skulle - som Maren Andersen tidligere - finde en at dele arbejdet, ansvaret og livet med, og den 18. oktober 1878 blev han som 40-årig gift med den 22-årige Else Marie Christensen. Hun var en datter fra nabogården Madsgård. I årene 1879 til 1897 fik de 9 børn.
Niels Nielsen blev en anset mand i Lyngså. Han var med til at skabe et andelsmejeri i byen og sad i mejeriets bestyrelse. Han var også med til at sikre, at Lyngså fik sin egen kirke, som blev en filialkirke til sognekirken i Albæk. Else Marie Christensen fik ry for at lære de små børn at læse, inden de kom i skole. Hun skal have sagt til læreren: "Jeg tager arbejdet og du tager lønnen." ("A tar døwen, og du tar lønnen")
I 1904 ophørte Niels Nielsen og Else Marie Christensens arbejdsliv. Der blev tegnet en aftægtskontrakt med svigersønnen Christian Nielsen, senere Nedergaard (gift med datteren Christine). Christian Nedergaard overtog Skræddergården, og Niels Nielsen og Else Marie Christensen flyttede til et mindre hus, som var blevet bygget til dem.
Niels Nielsen døde i 1927 og Else Marie Christensen i 1936. 
NIELSEN, Niels (I82)
 
12 (Medical):Apoplexia cerebri, varighed flere år, se dødsattest JENSEN, Jens Christian (I477)
 
13 (Medical):Kræft i brystet, varighed 2½ år, se dødsattest RØNNE, Caroline Marie (I478)
 
14 (Research):--------------------------------------------------------------------------
Disse uddrag er en af flere muligheder for at identificere forældre:

Svendborg, Sallinge, Heden, Heeden Bye, , , 9, FT-1787
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Christen Hansen, 31, Gift, hosbonde, bonde og gaardbeboer,
Marie Andersdatter, 28, Gift, madmoder, ,
Ane Christensdatter, 5, Ugift, deres børn, ,
Karen Christensdatter, 3, Ugift, deres børn, ,
Ane Marie Christensdatter, 1, Ugift, deres børn, ,
Søren Hansen, 24, Ugift, tienestefolk, landsoldat,
Karen Pedersdatter, 45, Ugift, tienestefolk, ,
Peder Pedersen, 16, Ugift, tienestefolk, ,
Ane Hedvig Madsdatter, 68, Enke(mand), mandens moder, inderste og nyder afgift af gaarden,

Svendborg, Sallinge, Heden, Heeden Bye, , , 25, FT-1801
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Christen Hansen, 45, Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer,
Marie Andersdatter, 42, Gift, hans kone, ,
Karen Christensdatter, 17, Ugift, deres børn, ,
Ane Marie Christensdatter, 14, Ugift, deres børn, ,
Maren Christensdatter, 12, Ugift, deres børn, ,
Hans Christensen, 9, Ugift, deres børn, ,
Kirsten Christensdatter, 2, Ugift, deres børn, ,
Ane Helvig Hanses, 81, Enke(mand), huusbondens moder, ,
Peder Pedersen, 29, Ugift, tienestekarl, landdragon,
--------------------------------------------------------------------

FT 1834 Hillerslev sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Nybølle by, en gård
Anders Rasmussen 40 Gift gaardmand
Anne Christensdatter 29 Gift hans kone
Rasmus Andersen 5 Ugift deres børn
Christen Andersen 4 Ugift deres børn
Lars Andersen 2 Ugift deres børn
Jørgen Clausen 31 Ugift tjenestefolk
Peder Hendriksen 18 Ugifttjenestefolk
Karen Rasmusdatter 23 Ugift tjenestefolk
Anne Jørgensdatter 66 Enke(mand) mands moder, aftægtskone
Mads Rasmussen 26 Ugift skeemand do ??

Svendborg, Sallinge, Hillerslev, Nybølle, , En gaard, 50, FT-1845
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Anders Rasmussen, 51, Gift, , Gaardmand, Heri sognet [Hillerslev]
Anne Christensdatter, 40, Gift, , Hans kone, Heden sogn, Svendborg Amt
Rasmus Andersen, 16, Ugift, , Deres børn, Heri sognet [Hillerslev]
Lars Andersen, 13, Ugift, , Deres børn, do [Hillerslev]
Anne Andersen, 9, Ugift, , Deres børn, do [Hillerslev]
Anders Jørgen Andersen, 6, Ugift, , Deres børn, do [Hillerslev]
Jens Christian Andersen, 4, Ugift, , Deres børn, do [Hillerslev]
Mads Rasmussen, 37, Ugift, , Anders Rasmussens tjenestefolk, Heri sognet [Hillerslev]
Mads Hansen, 27, Ugift, , Anders Rasmussens tjenestefolk, Heringe sogn, Svendborg Amt
Anne Jørgensdatter, 25, Ugift, , Anders Rasmussens tjenestefolk, Ringe sogn, Svendborg Amt

FT 1850 Hillerslev sogn, Salling herred, Svendborg amt Nr. 31 1 gård
Anders Rasmussen 56 Gift Født i sognet Husfader lever af landbrug
Anne Christensdatter 45 Gift Hans kone
Rasmus Andersen 21 Ugift Deres børn
Lars Andersen 18 Ugift Deres børn
Anne Andersen 14 Ugift Deres børn
Anders Jørgen Andersen 11 Ugift Deres børn
Jens Christian Andersen 9 Ugift Deres børn
+ husfaderens broder
+ tjenestepiger

KB Hillerslev sg, Sallinge hr, Svendborg amt
Døde af kvindekøn
Ane Kristensdatter
Død: 2. maj 1875
Begravet: 10. maj 1875
Enke efter gårdmand Anders Rasmussen i Nybølle, 70 år
Jævnførelsesregister: 290, 29

 
CHRISTENSDATTER, Anne (I287)
 
15 (Research):1906 Frederiksborg amt, Strø herred, Kregome sogn, Kregome by, Matr. nr. 15q, Familie nr. 35
Niels Jensen HansenM7/12 1862GHusfaderParcellist
Johanne Marie HansenK7/10 1861GHusmoder
Anne HansenK19/11 1891UBarn
Olivia Petrine HansenK24/6 1893UBarn
Karla Marie HansenK23/2 1896UBarn
Olof HansenM19/12 1898UBarn
 
HANSEN, Olivia Petrine (I530)
 
16 (Research):1906 Frederiksborg amt, Strø herred, Kregome sogn, Kregome by, Matr. nr. 15q, Familie nr. 35
Niels Jensen HansenM7/12 1862GHusfaderParcellist
Johanne Marie HansenK7/10 1861GHusmoder
Anne HansenK19/11 1891UBarn
Olivia Petrine HansenK24/6 1893UBarn
Karla Marie HansenK23/2 1896UBarn
Olof HansenM19/12 1898UBarn
 
HANSEN, Anne (I529)
 
17 (Research):1906 Frederiksborg amt, Strø herred, Kregome sogn, Kregome by, Matr. nr. 15q, Familie nr. 35
Niels Jensen HansenM7/12 1862GHusfaderParcellist
Johanne Marie HansenK7/10 1861GHusmoder
Anne HansenK19/11 1891UBarn
Olivia Petrine HansenK24/6 1893UBarn
Karla Marie HansenK23/2 1896UBarn
Olof HansenM19/12 1898UBarn 
HANSEN, Olof (I528)
 
18 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I74)
 
19 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I75)
 
20 (Research):25/7 1944 lyst skøde på matr. 23b Gestelevlunde til Niels Peter Valentinsen
AOL opslag 219
 
VALENTINSEN, Niels Peter (I289)
 
21 (Research):8/7 1965 lyst skøde på matr. 23b Gestelevlunde til møbelfabrikant Edvard Valentinsen
AOL opslag 219 
VALENTINSEN, Lars Edvard (I290)
 
22 (Research):aalborg, Kær, Ulsted, Plouhuuset, Plouhuuset, 88, FT-1787, B2277
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Thomesen 42 Gift Mand huusmand og gaar i dagleje
Ane Mar: Christensdatter 35 Gift Kone
Else Pedersdatter 10 Ugift hendes barn af andet ægteskab
Gjertrud Pedersdatter 8 Ugift hendes barn af andet ægteskab
 
TOMESEN, Peder (I785)
 
23 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I62)
 
24 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I58)
 
25 (Research):Barne Daab Svanninge Kirke
1804
6. maj (Eod die) Niels
Forældre Christen Smed og Maren Christensdatter i Svaninge

KB Svendborg amt, Sallinge herred, Svanninge sogn 1813-1821. Konfirmerede Drenge.
Fol. 53, AOL 54
Niels Christensen
Forældrene: Smeden Christen Nielsen og Hustru Maren Christens Datter i Svanninge
Født den 6 Mai 1804
Kundskab og Opførsel: God
Vaccineret: D: 9 Octobr 1808 af ??
Jævnførelse: 223 No, 1075

 
CHRISTENSEN, Niels (I326)
 
26 (Research):Begravet 2. Pinsedag
 
JENSDATTER, Margrete (I188)
 
27 (Research):Bent Andersens papirer (muligt udskrift af kirkebog):
drengebarn -død uden navn

11. 06 .1916 i Lyngsaa By, Albæk Sogn .
Husejer, Fiskehandler, Kristian Nedergaard og Hstr.Kristine, f.Nielsen, af Lyngsaa By.
C73A-6,pag.17,nr.8 - f.Lyngsaa Kbg 1916:

døde 13.06.1916 i Lyngsaa By, Albæk Sogn.

bgr 18.06.1916 paa Lyngsaa Kgd., Albæk Sogn.
Forældre som ved Fødsel, født sammesteds 11.06.1916, 2 Dage gl. Bgr.af Emil Bøggild, Spr. 15/6-1916, Sæby.

C73A-6,pag.145,nr.8 - døde Lyngsaa Kbg.1916:
 
DØD UDEN NAVN, Drengebarn (I234)
 
28 (Research):Bent Andersens papirer (muligt udskrift af kirkebog):
Else Marie Nedergaard

26.01.1906 i Skræddergaard. Lyngsaa By, Albæk Sogn.

Grd.ejer Kristian Nedergaard og Hstr. Kristine Nielsen af Skræddergaard i Lyngsaa By, Albæk Sogn. Moderen er 26 Aar.

26.08.1906 i Lyngsaa Kirke af Provst Lauritz Haagen-Müller af Albæk.
1.2. Barnets Forældre.
3.4. Grd.bestyrer Anders Poul Nedergaard og Hstr. Johanne Kristine Karlsen af Nedergaard i Voersaa.
5. Aftægtsmand Niels Nielsen i Lyngsaa By.
C73A-5,pag.70,nr.8 - f.Lyngsaa kbg..Albæk sogn, 1906:

03.10.1920 i Albæk Kirke af Emil Bøggild. Spr. Nævnes af Lyngsaa By, hvor Faderen er husejer og fiskehandler

C73A-2,pag.204,nr.5 - konf. Albæk 1920:
 
NEDERGAARD, Else Marie (I230)
 
29 (Research):Bent Andersens papirer (muligt udskrift af kirkebog):
Hans Nedergaard
06.08.1910 i Skræddergard, Lyngsaa, Albæk Sogn.
Grd.ejer Kristian Nedergaard og Hstr. Kristine Nielsen, 30 Aar, Lyngsaa By.
06.11.1910 i Lyngsaa Kirke, Albæk Sogn,af Emil Bøggild, Spr.
1.2. Forældrene.
3. Pige Sofie Nedergaard af Nedergaard i Voersaa.
4. Grd.ejer Anders Poul Nedergaard, sammesteds.
5. Partikulier Niels Nielsen, Lyngsaa by
alle af Albæk Sogn .
"
C73A-5,pag.35,nr.8 - f. Lyngsaa Kbg., Albæk Sogn, 1910:
05.10.1924 i Albæk Kirke af Spr. Nævnes af Lyngsaa, hvor Faderen er Grd.ejer

C73A-3,pag.213,nr.8 - konf.Albæk 1924:

Søren Gustavsens samtale med Hans Nedergaard sommeren 2000 (samme dag som der var xxx-marked)
Hans Nedergaard:
Far kørte med fisk. Som 14-årig var jeg alene karl. Jeg fik et par træsko for en sommer.
Jeg lå i Aalborg ved 25. batteri, som blev nedlagt. Så kom jeg til Odense ved 4. batteri. Der besøgte jeg Jørgen og Line i Ølund.
Else Skræddergårds har lært mange at læse. Vi kaldte hende bedstemor. Hun supplerede lærerne og sagde: Jeg ta'r døven, de ta'r lønnen! Else Skrædergård flyttede hjem til Madsgård, søster til Karen.Jensine var mejerske ved mejeriet med smør (ud af dritler). Hedlund var kommis hos Laurids Jørgensen. Kom på Foderstof på havnen i Sæby (filial af Frederikshavn). Senere papirfabrik i Roskilde. Line (Jensines søster Oline) var også mejerske
på Lyngså mejeri. NielsSkræddergård var i den første bestyrelse for mejeriet. Han var meget aktiv for mejeriet og for kirken og missionshuset.
Willy og Svend kom på ferie hos Niels Madsen.
Madsgård havde 16 køer, var en tid største leverandør til Lyngså mejeri. Lå i konkurrence med Kjærskov.
 
NEDERGAARD, Hans (I232)
 
30 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I237)
 
31 (Research):Bent Andersens papirer (muligt udskrift af kirkebog):
Jens Nedergaard

24.04.1917 i Lyngsaa By, A1bæk Sogn

Husejer og Fiskehandler Kristian Nedergaard og Hstr. Christine Nielsen. 37 Aar .Lyngsaa By.

25.04.1917 i Hjemmet af Jordemoder Ottine Jensen, Sæby. Død inden Publikation
Daabsvidner: Forældrene. samt Partikulier Niels Nielsens Hstr.Else Marie Lyngsaa By. Albæk Sogn .
C73A-6.pag.21.nr.6 - f.Lyngsaa Kbg.1917:

25.04.1917 i Lyngsaa By. Albæk Sogn

04.05.1917 i Lyngsaa Kgd.
Forældre nævnt som ved Fødsel, født sammesteds 24.04.1917. 1 Døgn. Bgr.v. Emil Bøggild. Spr.
C73A-6.pag.149.nr.l- døde Lyngsaa Kbg.1917:
 
NEDERGAARD, Jens (I236)
 
32 (Research):Bent Andersens papirer (muligt udskrift af kirkebog):
Karen Johanne Nedergaard-Axel Hannibal Andersen, Skræddergaard,Lyngså

05.07.1913 i Lyngsaa By, Albæk Sogn.

Husejer og Fisker Kristian Nedergaard og Hstr. Kristine Nielsen,33 Aar, Lyngsaa By.

14.09.1913 i Lyngsaa Kirke af Emil Bøggild, Spr.

1.2. Forældrene.
3.4. Grd.ejer Anders Poul Nedergaard og Hstr. Johanne Kristine af Nedergaard i Voersaa.
5. Partikulier Niels Nielsen, Lyngsaa By.

C73A-6.pag.53.nr.7 - f.Lyngsaa Kbg. Albæk Sogn. 1913:

02.10.1927 i Lyngsaa Kirke af Spr. Alle nævnt som ved Fødsel.
C73A-3, pag. 284 , nr .6 -konf. Albæk Kbg .1927:
 
NEDERGAARD, Karen Johanne (I233)
 
33 (Research):Bent Andersens papirer (muligt udskrift af kirkebog):
Karl Elius Nedergaard
(navneforandring af 28.12.1905)
17.11.1904 i Skræddergaard, Lyngsaa, Albæk Sogn
Gmd. Kristian Nielsen Nedergaard og Hstr. Kristine Nielsen af Skræddergaard i Lyngsaa By, Albæk Sogn. Moderen er 25 Aar.

05.02.1905 i Lyngsaa Kirke af Provst Lauritz Haagen-Müller af Albæk.

1.2. Barnets forældre
3. Læremejerske Jensine Nielsen på Mejeriet Hejmdal i Lyngsaa By, Albæk Sg.
4. Ungkarl Anders Poul Nielsen af Nedergaard, Voersaa Mark, Albæk Sg.
5. Ungkarl Jens Peter Nielsen af Nedergaard, Voersaa Mark, Albæk Sg.

 
NEDERGAARD, Karl Elius (I229)
 
34 (Research):Bent Andersens papirer (muligt udskrift af kirkebog):
Kristen Nedergaard
21.09.1908 i Skræddergaard, i Lyngsaa, Albæk Sogn.
Grd.ejer Kristian Nedergaard og Hstr. Kristine Nielsen i Lyngsaa By, Albæk
Sogn. Moderen er 29 Aar.

07.02.1909 i Lyngsaa Kirke, Albæk Sogn, af Pastor Krogh, Asaa.
1.2. Barnets Forældre.
3.4. Grd.bestyrer Anders Poul Nedergaard og Hstr. Johsnne Carlsen af Nedergaard i Voersaa.
5.Ungkarl Jens Peter Nedergaard, sammesteds.

C73A-5,pag.28,nr.l0 - f.Lyngsaa Kbg, Albæk sogn, 1908:
01.10.1922 i Albæk Kirke af A.Hindsholm, Spr. Faderen nævnes som Grd.ejer i Lyngsaa.
C73A-3,pag.205,nr.4 - konf. Albæk 1922:
 
NEDERGAARD, Kristen (I231)
 
35 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I244)
 
36 (Research):Bent Andersens papirer (muligt udskrift af kirkebog):
Niels Adolf Madsen-Astrid Simonsen
05.03.1904 i Skræddergård, Lyngså, Albæk sogn
Indsidder Arbmd. Niels Peter Madsen og Hstr. Maren Nielsen af Skræddergård i Lyngså, Albæk sogn. Moderen er 27 år.

Dåb:
27.03.1904 i Lyngså kirke af provst Lauritz Hagen-Müller af Albæk
Faddere:
1.2. Barnets forældre.
3. Indsidder, Arbmd. Kristian Nielsen af Skræddergård i Lyngså by, Albæk sg.
4. Pige Jensine Nielsen, ibd.
5. Ungkarl Kristian Nielsen
Konfirmation:
07.04.1918 i Albæk kirke af Emil Bøggild, Spr. NAM skrives nu af Lyngså, hvor faderen nu nævnes som Grd.ejer.
 
MADSEN, Niels Adolf (I245)
 
37 (Research):Bent Andersens papirer (muligt udskrift af kirkebog):
Niels Peter Madsen
født 03.05.1880
død 1970
Viet 15.02.1901 til Maren Nielsen
NAMR "onkel Niels"
 
MADSEN, Niels Peter (I85)
 
38 (Research):Bornholm Vester, Rønne Købstad, Sønder Kvarter, 18, 24, FT-1845, A0604
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Jensen 53 gift Møller Dronninglund Sogn - Aalborg Stift
Englike Jensen 49 gift hans kone [Peter Jensen] Rønne Købstad - Bornholms Amt
Malvine N. Jensen 15 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Hanne E. Jensen 11 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Ane P. G. Jensen 9 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Karen M. Jensen 5 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
 
JENSEN, Hanne E. (I485)
 
39 (Research):Bornholm Vester, Rønne Købstad, Sønder Kvarter, 18, 24, FT-1845, A0604
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Jensen 53 gift Møller Dronninglund Sogn - Aalborg Stift
Englike Jensen 49 gift hans kone [Peter Jensen] Rønne Købstad - Bornholms Amt
Malvine N. Jensen 15 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Hanne E. Jensen 11 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Ane P. G. Jensen 9 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Karen M. Jensen 5 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
 
JENSEN, Ane P. G. (I486)
 
40 (Research):Bornholm Vester, Rønne Købstad, Sønder Kvarter, 18, 24, FT-1845, A0604
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Jensen 53 gift Møller Dronninglund Sogn - Aalborg Stift
Englike Jensen 49 gift hans kone [Peter Jensen] Rønne Købstad - Bornholms Amt
Malvine N. Jensen 15 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Hanne E. Jensen 11 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Ane P. G. Jensen 9 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Karen M. Jensen 5 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
 
JENSEN, Karen M. (I487)
 
41 (Research):Bornholm, Vester, Rønne Købstad, NO. 13 Sønder Kvarter, , 164, FT1801, A7142
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Mads Pedersen 62 gift Husbonde Daglønner
Karen Hansdatter 41 gift hans kone
Sesilie Madsdatter 28 ugift hans datter i 1.ægteskab
Karen Madsdatter 13 ugift deres barn
Grete Madsdatter 9 ugift deres barn
Peder Madsen 6 ugift deres barn
Johane Madsdatter (Johanne) 2 ugift deres barn

KB rønne sogn, Bornholms amt 1809-1814
AOL opslag 15
XXX søndag efter påske var disse underskrevne til konfirmation i Rønne kirke hos hr. provst Jensen
...
9. Peder, Mads Peders Søn i Rønne


Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Søndre Qvarter, Myregaden No.8a, F1, FT-1834, A7143
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Madsen 39 Gift Skibsreder
Inger 28 Gift hans kone
Peter Nielsen Rønne 8 Ugift hans søn
Johanne Marie Rønne 5 Ugift hans datter
Caroline Marie Rønne 2 Ugift hans datter
Cicilie Kirstine 19 Ugift Tjenestepige
Ingeborg Cathrine Lund 16 Ugift Tjenestepige
Hans Mortensen 24 Ugift Skrædder, logerende

Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Sønder Qvarter NO.1, Matr. Nr. 8a & 8b, 1, FT-1850, A7145
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder M. Rønne 55 gift Købmand & Husfader Rønne Købstad - Bornholms Amt
Inger Jensen 45 gift hans kone Rønne Købstad - Bornholms Amt
Peter N. Rønne 24 ugift deres søn, Skipper Rønne Købstad - Bornholms Amt
Hanne M. Rønne 21 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Caroline M. Rønne 18 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Michael H. Rønne 12 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Niels P. Rønne 7 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Andrea N. Rønne 4 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt

Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Søndre Qvarter, Matr. nr. (8) 19, 1, FT-1855, B2093
Peder M. Rønne 60 Gift - Kjøbmand Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Inger Jensen 50 Gift hans kone - Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Karoline M. Rønne 22 Ugift deres datter - Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Michael H. Rønne 14 Ugift deres søn - Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Niels P. Rønne 12 Ugift deres søn - Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Nikoline Rønne 9 Ugift deres datter - Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Ellen M. Pelle 27 Ugift - Tjenestepige Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]

KB Rønne sogn, Bornholms amt Døde mænd 1846-1861
Peder Madsen Rønne
Dødsdagen: 9. februar 1861
Begravelsesdagen: 15. februar 1861
Købmand, gift
65 år

Rønne Byfoged Navneregister til skifteprotokol 1859-1866
SA opslag 17
Rønne Peder Madsen 66 aar gl Kjøbmand 164b, 168

Rønne Byfoged Skifteprotokol 1859-1866
SA opslag 166
År 1861 den 9. februar anmeldtes at købmand Peder Madsen Rønne 66 år idag er afgået ved døden. Han efterlader sig Enke og 6 børn, 3 døtre og 3 sønner. Enken ønsker at forblive hensiddende i uskiftet bo, hvorom hun vil indgive begæring.

Rønne Byfoged Skifteprotokol 1859-1866
SA opslag 169
År 1861 den 7. marts foretoges boet efter afdøde købmand Peter Madsen Rønne (Sol: 164b).
For enken mødte sønnen købmand P.N.Rønne, som foreviste en xxxxxxxxx af xxxxxxx resolution af 28. f. m., hvorved det tillades enken Inger, født Jensen at hensidde i uskiftet bo.
I anledning heraf blev erlagt i recognition ... 
RØNNE, Peder Madsen (I552)
 
42 (Research):Bornholm, Vester, Rønne Købstad, NO. 13 Sønder Kvarter, , 164, FT1801, A7142
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Mads Pedersen 62 gift Husbonde Daglønner
Karen Hansdatter 41 gift hans kone
Sesilie Madsdatter 28 ugift hans datter i 1.ægteskab
Karen Madsdatter 13 ugift deres barn
Grete Madsdatter 9 ugift deres barn
Peder Madsen 6 ugift deres barn
Johane Madsdatter (Johanne) 2 ugift deres barn
 
PEDERSEN, Mads (I554)
 
43 (Research):Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Søndre Qvarter, Søndregade No.509, F1, FT-1834, A7143
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Jensen 43 Gift har en Vejrmølle
Engelke Kirstine 39 Gift hans kone
Jens Christian Jensen 12 Ugift hans søn
Andrea Peterie 10 Ugift hans datter
Engel Dorthea Friderike 7 Ugift hans datter
Malvine Nicoline 5 Ugift hans datter
Anne Olivia Gjetmine 3 Ugift hans datter

Bornholm Vester, Rønne Købstad, Sønder Kvarter, 18, 24, FT-1845, A0604
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Jensen 53 gift Møller Dronninglund Sogn - Aalborg Stift
Englike Jensen 49 gift hans kone [Peter Jensen] Rønne Købstad - Bornholms Amt
Malvine N. Jensen 15 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Hanne E. Jensen 11 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Ane P. G. Jensen 9 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Karen M. Jensen 5 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt

 
JENSEN, Malvine Nicoline (I483)
 
44 (Research):Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Søndre Qvarter, Søndregade No.509, F1, FT-1834, A7143
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Jensen 43 Gift har en Vejrmølle
Engelke Kirstine 39 Gift hans kone
Jens Christian Jensen 12 Ugift hans søn
Andrea Peterie 10 Ugift hans datter
Engel Dorthea Friderike 7 Ugift hans datter
Malvine Nicoline 5 Ugift hans datter
Anne Olivia Gjetmine 3 Ugift hans datter
 
Andrea Peterie (I481)
 
45 (Research):Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Søndre Qvarter, Søndregade No.509, F1, FT-1834, A7143
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Jensen 43 Gift har en Vejrmølle
Engelke Kirstine 39 Gift hans kone
Jens Christian Jensen 12 Ugift hans søn
Andrea Peterie 10 Ugift hans datter
Engel Dorthea Friderike 7 Ugift hans datter
Malvine Nicoline 5 Ugift hans datter
Anne Olivia Gjetmine 3 Ugift hans datter
 
Anna Olivia Gjetmine (I484)
 
46 (Research):Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Søndre Qvarter, Søndregade No.509, F1, FT-1834, A7143
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Jensen 43 Gift har en Vejrmølle
Engelke Kirstine 39 Gift hans kone
Jens Christian Jensen 12 Ugift hans søn
Andrea Peterie 10 Ugift hans datter
Engel Dorthea Friderike 7 Ugift hans datter
Malvine Nicoline 5 Ugift hans datter
Anne Olivia Gjetmine 3 Ugift hans datter
 
Engel Dorthea Friderike (I482)
 
47 (Research):Christen Christensen (1) er født den 17. januar 1808 som femte barn af smed Christen Nielsen og Maren Christensdatter. En søn - også med navnet Christen - var født i 1806, men døde en uge gammel, hvorfor den næstfødte søn naturligvis blev opkaldt med den afdøde søns navn. Han blev konfirmeret den 14. april 1822 og fik ved den lejlighed de ikke prangende karakterer g (godt) og g for kundskaber og opførsel.

Så vidt man kan se, boede Christen hjemme hos forældrene og blev udlært som smed hos faderen.

Sammen med forældrene boede også Christens otte år ældre bror, Iver Peder Christensen, med sin familie, som med årene var af et betydeligt omfang: Ud over Iver Peder var der hans "uægte" datter, som han fik i 20-års alderen, og som hans forældre optog i deres husstand. Dertil over kom Iver Peders hustru, Mette Marie Clausdatter fra Als, som han blev gift med i 1832. Hun var enke efter en skipper i Falsled, som druknede sammen med to andre i 1832, og hun medbragte i ægteskabet med Iver Peder to børn af det tidligere ægteskab. Og så var der den datter, som Iver Peder og Mette Marie havde fået sammen. Ved folketællingen i 1834 var der i alt 9 personer i husstanden. I maj 1836 flyttede Iver Peder med sin familie til Ringe.

Den 21. oktober 1836 blev Christen Christensen i Vester Hæsinge kirke viet til den 28-årige pige Gjertrud Jørgensdatter fra Stenderup i Vester Hæsinge sogn. Hun havde hidtil boet hjemme hos forældrene, men hun flyttede nu til Svanninge sammen med Christen, hvor de flyttede ind hos Christens forældre.

I 1840 er det Christen Christensen, der er familieoverhovedet. Forældrene, Christen Nielsen og Maren Christensdatter, er en del af husstanden, men angives at blive forsørget af sønnen. De er altså gået på aftægt, og Christen har overtaget huset og smedien. Christen Christensen blev beskrevet som "husfæster" - han havde altså huset i fæste (leje) fra Østrupgård, og må have overtaget fæstet fra faderen.

Gjertrud Jørgensdatter havde den 10. juli 1837 født sit og Christens første barn, som dagen efter blev hjemmedøbt med navnet Jørgen - en opkaldelse eftrer morfaderen. Det var almindeligt, at børn blev hjemmedøbt, dels på grund af den store børnedødelighed, dels fordi udøbte børn ikke måtte begraves i indviet jord og dels fordi børn ikke var arveberettigede, før de var døbt. I Jørgens tilfælde var hjemmedåben fuldt berettiget, for han døde kun 19 dage gammel.

Den 13 december 1838 blev det næste barn født. Han blev døbt Christen efter farfaderen, og fik selvfølgelig efternavnet Christensen efter faderens fornavn.

I 1840 var Christen Christensen og Gjertrud Jørgensdatters husstand næsten lige så stor som mens Christens bror og hans familie boede der. Foruden Christen, Gjertrud og deres 2-årige barn Christen var der de to gamle, Christen Nielsen og Maren Christensdatter. Der ud over var der en smedesvend og en smedelærling samt en tjenestepige, i alt otte personer.

I årene 1837-1848 fik Gjertrud og Christen seks børn. To af dem døde som små - Jørgen, som vi har hørt om, og endnu en dreng, Jørgen Peder, som blev født i 1846, men kun blev ½ år gammel. De øvrige voksede op og blev konfirmeret, og derfra har vi svært ved at følge dem.

I 1843 og 1845 døde de to gamle, Christen Nielsen og Maren Christensdatter, 74 og 77 år gamle..

Ved folketællingen i 1850 kan vi se, hvordan danmarkshistorien spiller ind i familiens liv. Husstanden består stadig af Christen Christensen og Gjertrud Jørgensdatter og deres fire hjemmeboende børn. Der ud over af en smedesvend, en smedelærling og en tjenestepige. Der er bare det, at smedesvenden ikke er til rådighed, fordi han er indkaldt til krigstjeneste, på det tidspunkt treårskrigen mod slesvig-holstenerne og preusserne. Smedelærlingen hedder Christen Iversen. Han er en søn af Christen Christensens bror, Iver Peder, som flyttede til Ringe og senere videre til Gestelevlunde. Christen Iversen kom tilbage til forældrene i Gestelevlunde og drev smedien videre efter faderens død i 1859 med den efterlevende moder som "husmoder".

I 1855 var smedelærlingen 17 år og hed Christen Christensen. Det var Gjertrud og Christens ældste levende søn, som var ved at gøre sig klar til at efterfølge faderen. I 1860 var den unge Christen smedesvend hos faderen.

Faderen, Christen Christensen døde den 1. januar 1868. Herefter drev den unge Christen Christensen smedjen videre, mens moderen, Gjertrud Jørgensdatter, på aftægt var en del af husstanden, indtil hun døde den 26. februar 1886. 
CHRISTENSEN, Christen (I288)
 
48 (Research):Dåbsdato angives i FamilySearch til: Dom 5 Epiphany P.

Bent Andersens papirer
Anna Pedersdatter
Om fødsel og herkomst intet konkret, men må være født ca. 1797.
Anna Pedersdatters fødselstidspunkt vides intet.

FT 1834 Hjørring amt, Dronninglund herred, Albæk sogn, Strengsholt, Gård,
Niels Hansen 54 Gift Gårdmand
Anna Pedersdatter 58 Gift Hans kone
Hans Nielsen 7 Ugift Deres barn
Maren Nielsdatter 4 Ugift Deres barn
Peder Nielsen 1 Ugift Deres barn
Maren Nielsdatter 82 Enke(mand) Husfaderens moder, af ham forsørges
Hans Jensen 18 Ugift Tjenestekarl
Anna Maria Rasmusdatter 24 Ugift Tjenestepige
Mette Kirstine Eriksdatter 14 Ugift Tjenestepige

KB 1840 Hjørring, Dronninglund, Albæk, Strengsholt, Gård, 59
Niels Hansen, 60, Gift, , Gårdmand, ,
Anna Pedersdatter, 44, Gift, , Hans kone, ,
Hans Nielsen, 13, Ugift, , Deres barn, ,
Peder Nielsen, 7, Ugift, , Deres barn, ,
Niels Nielsen, 2, Ugift, , Deres barn, ,
Maren Nielsdatter, 10, Ugift, , Deres barn, ,
Maren Nielsdatter, 89, Enke(mand), , Husfaderens moder, der af ham forsørges, ,
Peder Mortensen, 27, Ugift, , Tjenestekarl, ,
Karen Jensdatter, 27, Ugift, , Tjenestepige, ,

FT 1845 Hjørring amt, Dronninglund herred, Albæk sogn, Nørre Strengsholt, en gård:
6 personer:
Niels Hansen, M, 64, gift, Gårdmand
Anna Pedersdatter, 48, gift, hans kone
Hans Nielsen, 18, ugift, deres barn
Peder Nielsen, 12, ugift, deres barn
Niels Nielsen, 7, ugift, deres barn
Kirstine Ericksdatter, 25, ugift, tjenestepige

FT 1850 Hjoerring amt, Dronninglund herred, Albæk sogn, Lyngså by, Nørre Strengsholt
Ane Pedersdatter 53 Enke(mand) gårdmandsenke, husmoder her i sognet
Hans Nielsen 23 Ugift hendes barn, indkaldt til krigstjeneste her i sognet*)
Peder Nielsen 17 Ugift hendes barn her i sognet
Niels Nielsen 12 Ugift hendes barn her i sognet
Maren Nielsdatter 20 Ugift hendes barn her i sognet
Peder Mortensen 37 Gift tjenestekarl her i sognet
*) Bearbejdet FT fra Sæby arkiv. Vedr. Hans Nielsen: Var hos moderen, da han afrejste i følge indkaldelse til krigstjeneste.

FT 1860 Hjoerring amt, Dronninglund herred, Albæk sogn, Lyngsaa Skoledistrikt, Nørre Strengsholt, En Gaard
Hans Nielsen 33 Gift Husfader. Gaardmand Albæk Sogn, Hjørring Amt
Inger Marie Gregersdatter 32 Gift Hans Kone Voer Sogn, Hjørring Amt
Ane Nielsen 4 Ugift Deres Barn Albæk Sogn, Hjørring Amt
Niels Nielsen 2 Ugift Deres Barn Albæk Sogn, Hjørring Amt
Christen Nielsen 1 Ugift Deres Barn Albæk Sogn, Hjørring Amt
Ane Pedersdatter 65 Enke Husfaders Moder. som af ham forsørges Albæk Sogn, Hjørring Amt
Peder Nielsen 27 Ugift Tjenestekarl Albæk Sogn, Hjørring Amt
Ane Katrine Pedersdatter 17 Ugift Tjenestepige Albæk Sogn, Hjørring Amt
Maren Nielsdatter 30 Ugift Væverske Albæk Sogn, Hjørring Amt

Fra Voergård skifter http://rigmornoergaard.tripod.com/Voergaard_1828-1850.htm
24. nov. 1845, gårdfæster Niels Hansen i Nørre Strengsholt i Albæk. Enke Anne Pedersdatter i uskiftet bo med fire umyndige børn.

 
PEDERSEN, Ane Marie (I94)
 
49 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I877)
 
50 (Research):Dom. 2. post Trinit. [16. jun 1776] døbt et ægte Barn kaldet Christen
Forældrene Jens Hansen og Hustru Mette Christensdatter af Wollerup. Fadderne Jens Jensen Christen Madsen og Christen Nielsen af Wollerup Christen Fuurebys Hustru Maren Christensdatter
Serridslev sogn, tilgangsliste

Folketælling 1834
Hjørring, Børglum, Serritslev, Serritslev sogn, Underaaen, et hus, 47
3 personer
Kristen Jensen Ulvhøi, M, 62, Gift, Husmand, Daglejer, Lever fornemerlig af sin jordlod
Kirsten Kristensdatter, K, 53, Gift, hans Kone
Niels Kristian Kristensen, M, 11, Ugift, deres Søn

Folketælling 1840
Hjørring, Børglum, Serritslev, Serritslev sogn, Underaaen, et hus, 64,
2 personer
Kirsten Christensdatter, 60, gift, hans kone,,
Christen Jensen, 66 år, Gift, Husmand, er Daglejer,,

Serridslev sogns kirkebog, døde af mandkøn
1840, 7. april, begravet 16. april Christen Jensen
Selvejerhusmand fra Underaare
Fød af forældrene Gmandfolk Jens Hansen og Mette Christensdatter fra Wollerup [formentlig Em sogn, se faddere ved Jens Christian Christensens dåb, født 3. marts 1819].
Alder 65
 
JENSEN, Christen (I189)
 

      1 2 3 4 5 ... 16» Næste»