The above links demonstrate a basic navigational structure using an unordered list styled with CSS. Use this as a starting point and modify the properties to produce your own unique look. If you require flyout menus, create your own using a Spry menu, a menu widget from Adobe's Exchange or a variety of other javascript or CSS solutions.

If you would like the navigation along the top, simply move the ul.nav to the top of the page and recreate the styling.

Niels Nielsen

I tjeneste hos Ole Axelsen

Efter konfirmationen er han nok blevet hjemme og har arbejdet på gården, så længe moderen havde fæstet, men da broderen overtog gården, er Niels Nielsen kommet ud at tjene. I 1855 - som 16-årig - var han i tjeneste hos gårdfæster Ole Axelsen på Skræddergården i Lyngså. Han var Niels Nielsens onkel ved, at han var gift med en søster til Niels Nielsens far. Ole Axelsen var 64 år, hans kone 63, så vi må tro, at deres 28-årige ældste søn Hans Olesen havde overtaget en stor del af driften. Niels Nielsen skulle senere få meget mere at gøre med Ole Axelsen, Hans Olesen og Skræddergården. På gården var - ud over Niels Nielsen - to tjenestefolk, en pige på 20 år og en dreng på 11. Endelig boede på gården den 81-årige Karen Iversdatter. Hun var på almisse, kunne altså ikke klare sig selv, men boede på skift på sognets gårde.
1860 tjente Niels Nielsen på gården Kringelhede i den vestlige del af Albæk sogn. Kringelhede var en stor gård, som blev drevet af en forpagter, som var enkemand og havde fire børn, husbestyrerinde, husjomfru, logerende og 18-20 tjenestefolk, deriblandt altså Niels Nielsen

Niels Nielsen var med ved Dybbøl

Niels Nielsen mødte som rekrut i Fredericia, formentlig ved en udstationeret afdeling af 2. Artilleriregiment den 10. maj 1861. Vi ved ikke, om han har været hjemsendt, på et tidspunkt, men vi ved, at han blev indrulleret i 6. Fæstningskompagni, som blev oprettet den 11. januar 1864, da det trak op til krig mellem Danmark og Preusen om Slesvig og Holsten. Kompagniet var sammensat af folk fra mange forskellige enheder og talte midt i februar 1864 33 officerer og befalingsmænd og godt 250 menige, herunder Niels Nielsen. Alle - både befalingsmænd og menige - var uddannede artillerister fra mange forskellige enheder. Krigen blev erklæret den 31. januar 1864. Allerede den 1. februar gik de preusierne og østrigerne over Ejderen med en styrke på 57.000 soldater. Deres vigtigste opgave var at indtage Danevirke. I planen indgik et angreb på den fremskudte skansestilling ved Mysunde og dermed sikre overgangen over Slien for at omslutte den danske hær på Danevirke i en knibtangsmanøvre.

Mysunde

Ved Mysunde stod 6. Fæstningskompagni, som Niels Nielsen var en del af. Under angrebet på Mysunde kom en undertallig danske styrke under voldsom beskydning af en preussisk styrke på 10.000 mand og 66 kanoner, men angrebet blev afvist af den danske styrke på 2.500 mand og kun 20 kanoner. Hovedårsagen til at det preussiske angreb mislykkedes var, at der lå en tæt tåge over området, som gjorde det umuligt for angriberne at orientere sig i området. Natten mellem den 4. og 5. februar 1864 rømmede den danske hær Dannevirke og begav sig på march mod Flensborg. Også soldaterne fra den øvrige del af den lange forsvarskæde omkring Dannevirke søgte mod Flensborg. Det var nat og op mod 10 graders frost. Efter en udmattende march blev nogle af tropperne fra Flensborg sejlet til Dyggøl, herunder 6. Fæstningskompagni.